top of page
Get paid after 48 hours with Time2Staff

Visjon og mål

Vårt oppdrag er å skape flere smil med hver stillingsannonse på appen vår ved å øke lønnen for de ansatte og redusere kostnaden for arbeidsplassene. Vi vil utrettelig jobbe mot vår visjon om å fjerne alle mellommenn som fungerer i HORECA bransjen, og nå ut til flere bransjer i fremtiden med vår innovative forretningsmodell.

Vekst med integritet

I Time2Staff bryr vi oss om vekst og profitt, men bare parallelt med etisk og sosialt ansvarlig oppførsel. Vi er stolte av vårt flate organisasjonssystem dannet av et fantastisk motivert team med kvinner som har flertallet av setene. Vi oppmuntrer til kulturen for teamarbeid, respekt og skape innovative ideer fra vanlige idémyldringsprosesser i hvert eneste team.

De ansattes lykke og tilfredshet er vår daglige arbeidsoppgave; derfor holder vi regelmessige møter med det eneste formål å kommunisere alle bekymringene, uansett hvor små de er. Målet er å holde alle glade og fornøyde, noe som resulterer i mer effektivt og produktivt arbeid.

Vi er stolte av vårt flate hierarki der alle har lov til å stille spørsmål til hvem som helst, samt gi tilbakemeldinger og ideer for å få følelsen av å være inkludert og verdsatt. I tillegg har alle teammedlemmer rett til å velge en hybrid arbeidsform, da fleksibilitet er blant våre kjerneverdier.

Vi mener at alle ansatte bør behandles med respekt, uavhengig av rase, hudfarge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, alder, funksjonshemming, medisinsk tilstand, veteranstatus, sivilstatus, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

bottom of page