top of page
Time2Staff

Personverninstillinger

Behandling av personopplysninger i Time2Staff AS

Når du bruker nettstedet vårt / mobilapplikasjonen og / eller er i kontakt med oss ​​som ansatt eller kunde, eller ved andre generelle henvendelser, vil Time2Staff behandle personlig informasjon om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om innsamlede personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger når vi er ansvarlige for behandlingen. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vi behandler, er Time2Staff AS av daglig leder, Kristoffer Hagenes. Kontaktinformasjonen for oss er:

Adresse: Lien 79, 5057 Bergen

E-post: post@time2staff.com

Telefon: +47 55603131

Organisasjonsnr: 924543450 MVA

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av din personlige informasjon, kan du kontakte oss på post@time2staff.com

1. Hvorfor samler vi inn personlig informasjon og hva slags informasjon samler vi inn:

For å administrere våre kunde- og arbeidstakerforhold generelt og for å oppfylle forpliktelsene til våre kunder og ansatte, trenger Time2Staff informasjon om deg i din rolle som kundekontaktperson eller bruker av produkter eller tjenester. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

For ansatte:

a) Lag den nødvendige kontaktinformasjonen for å kommunisere med personell som jobber gjennom plattformen vår.

b) Kunne betale lønn.

c) Tilby jobber.

d) Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse av våre produkter, tjenester og Time2Staff-nettsteder.

e) Tilby relevante kurs.

f) Vi bruker vår Facebook-side for informasjonsdeling. Forespørsler som kommer via Messenger refererer vi til relevante avdelinger og personer i Infodoc. Personlig informasjon registrert på Facebook overføres utenfor EU / EØS. Se Facebooks personvernerklæring for mer informasjon: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g) Rekruttering til nye stillinger hos Time2Staffs kunder.

h) Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i samsvar med de nevnte formålene i underpunktene (a) til (n) skyldes primært at Time2Staff har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke bryter med personvernet deres rettigheter eller friheter. Vi har vurdert det som behandlingen som er nødvendig for at vi skal hjelpe deg med det du lurer på, og for å tilby tilpassede og utmerkede tjenester og produkter til deg. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å oppfylle en avtale med deg. Behandling av personopplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos Time2Staff kunder skjer på grunnlag av samtykke du har gitt.

For kunder:

a) Tilby ekstra personell.

b) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til våre produkter, tjenester og Time2Staff-nettsteder.

c) Send ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet.

d) Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i samsvar med de ovennevnte formålene i underpunktene (a) til (n) skyldes først og fremst at Time2Staff har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke bryter med personvernet deres rettigheter eller friheter. Vi har vurdert det som behandlingen som er nødvendig for at vi skal hjelpe deg med det du lurer på, og for å tilby tilpassede og utmerkede tjenester og produkter til deg. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å oppfylle en avtale med deg. Behandling av personopplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos Time2Staff kunder skjer på grunnlag av samtykke du har gitt.

e) Behandle ordrer, fakturering, betalinger og annen økonomisk oppfølging.

f) Forbered og utfør salgsprosesser med kunder.

2. Personlig informasjon mottatt fra andre

Vi samler inn de fleste personlige data direkte fra deg. Noen ganger samler vi inn informasjon fra andre kilder.

I henhold til personopplysningsloven og artikkel 14 i den europeiske personvernforordningen (personvernforordningen) skal vi gi deg en rekke opplysninger når vi mottar personlig informasjon fra andre. Hvis vi har kontaktinformasjonen din tilgjengelig, vil vi sende denne informasjonen direkte til deg. Ellers vil informasjonen bare vises i denne personvernerklæringen.

Kategorier av personopplysninger

Når vi mottar personlig informasjon fra andre, vil vi behandle følgende kategorier av personlig informasjon om deg: Navn, tittel, funksjon, e-postadresse og telefonnummer. For ansatte samler vi også personnummer og kontonumre som bare brukes til å betale lønn.

3. Utlevering av personlig informasjon til andre

Vi gir ikke din personlige informasjon videre til andre med mindre det er et lovlig grunnlag for slik avsløring. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et juridisk grunnlag som krever at vi utleverer informasjonen.

4. Lagringstid

Vi lagrer din personlige informasjon hos oss så lenge det er nødvendig for formålet som den personlige informasjonen ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysningene som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke blir slettet hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Personopplysningene vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, blir slettet når avtalen er oppfylt og alle forpliktelser som følger av avtalen er oppfylt. Vi lagrer kontaktinformasjonen din så lenge vi anser det som interessant for deg å motta informasjon fra oss.

5. Dine rettigheter når vi behandler personlig informasjon om deg

Du har en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg i henhold til personvernloven og personvernreglene.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsikt i informasjonen vi behandler om deg, samt viss tilleggsinformasjon.

Rett til rettelse

Du har rett til å få rettet feil informasjon om deg selv.

Rett til å slettes

I spesielle tilfeller har du rett til å slette personlig informasjon om deg før tidspunktet for vår ordinære generelle sletting skjer.

Rett til begrensning av behandlingen

I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. I fremtiden, hvis du har rett til å ha begrenset behandling, må vi bare behandle informasjonen - bortsett fra oppbevaring - med ditt samtykke, eller med sikte på å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller en viktig offentlighet renter.

Rett til å protestere

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandlingen av informasjonen din for direkte markedsføringsformål.

Dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, generelt brukbart og maskinlesbart format, samt å få denne personlige informasjonen overført fra en kontroller til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å utøve dine rettigheter, må du sende en e-post til post@time2staff.com hvor du forklarer dine ønsker angående den personlige informasjonen vi har lagret om deg. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig, og senest innen 30 dager. Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller om å gi ytterligere informasjon før vi lar oss utøve dine rettigheter til oss. Vi gjør dette for å sikre at vi bare gir tilgang til din personlige informasjon til deg - og ikke noen som hevder å være deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos oss, uten å berøre lovligheten av en behandling basert på samtykke før du trekker deg tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende en e-post til post@time2staff.com.

6. Klager

Hvis du mener at vi ikke har overholdt rettighetene dine i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å anke til den relevante tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det er en endring i tjenestene våre eller endringer i reglene for behandling av personopplysninger, kan det føre til en endring i informasjonen som er gitt her. Oppdatert informasjon om dette bør alltid være lett tilgjengelig på nettstedet vårt. Som databehandler behandler Time2Staff personopplysninger i samsvar med vår databehandleravtale.

bottom of page