top of page
Get paid after 48 hours with Time2Staff

Vision og mission

Vores mission er at skabe flere smil med hver jobannonce på vores app ved at øge lønnen for personalet og sænke den for kunderne.

Vi vil utrætteligt arbejde hen imod vores vision om at fjerne alle de mellemhandlere, der fungerer i hotelbranchen for nu og flere industrier i fremtiden med vores innovative effektive forretningsmodel.  

Vækst med integritet

I Time2Staff bekymrer vi os om vækst og profit, men kun sideløbende med etisk og socialt ansvarlig adfærd. Vi er stolte af vores flade organisationssystem, der er dannet af et fantastisk motiveret team med kvinder, der besidder størstedelen af pladserne.  

 

Vi opmuntrer til kulturen af teamwork, respekt og skabelse af innovative ideer fra regelmæssige brainstorming-processer i hvert eneste team.  

 

Medarbejdernes glæde og tilfredshed er vores daglige faste opgave; derfor afholder vi regelmæssige møder med det ene formål at kommunikere alle de bekymringer, selv mindre, som blev rejst gennem hver sprint. Målet er at holde alle glade og tilfredse og slutte af med at arbejde mere effektivt og produktivt. 

 

Vi er så stolte af vores flade hierarkisystem, hvor alle har lov til at stille spørgsmål fra alle og give hvert team deres feedback og ideer for at modtage følelsen af at være inkluderet og værdsat. Alle teammedlemmer har ret til at vælge et hybridt arbejdsformat, da fleksibilitet er blandt vores kerneværdier. 

 

Vi mener, at enhver medarbejder skal behandles med respekt, uanset race, hudfarve, etnicitet, national oprindelse, religion, alder, handicap, medicinsk tilstand, veteranstatus, civilstand, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.  

bottom of page