top of page
Time2Staff offers extra jobs to everyone

Velkommen til Time2Personale

Bæredygtighed

Jobb i norge

Vores bæredygtige forretningsmodel

Vi giver produktiv beskæftigelse med målet om økonomisk vækst og anstændigt arbejde for alle.

Vi giver alle værdifulde jobmuligheder for at omfavne lighed og mangfoldighed.

Vi forbinder jobsøgende og jobudbydere gennem vores fuldt digitale platform og opmuntrer dem til at bevæge sig mod bæredygtighed. 

SDG8

Time2Staff

Time2staff vil aktivt arbejde for at fremme varig inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Gennem vores platform sikrer vi, at vores personale

  • Modtag et tilfredsstillende lønniveau 

  • Betal skat 

  • Få insurance 

  • Modtag en pension 

  • Få feriepenge 

SDG5

Time2Staff

Vi arbejder utrætteligt for at nå målet om ligestilling og styrke så mange kvinder som muligt.

Time2Staff har nultolerance over for vold mod kvinder og sigter mod ligeværdig deltagelse.

Et af vores hovedmål er afskaffelse af diskrimination mod kvinder og piger og opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd som partnere og modtagere af udvikling, menneskerettigheder, humanitær indsats, fred og sikkerhed.

bottom of page