top of page
Time2Staff

Fortrolighedspolitik

Behandling af personoplysninger i Time2Staff AS

Når du bruger vores hjemmeside/mobilapplikation og/eller er i kontakt med os som medarbejder eller kunde, eller ved andre generelle henvendelser, vil Time2Staff behandle personoplysninger om dig. Nedenfor finder du derfor information om indsamlede personoplysninger, hvorfor vi gør dette og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, når vi er behandlingsansvarlige. Ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, vi behandler, er Time2Staff AS ved daglig leder, Kristoffer Hagenes. Kontaktoplysningerne for os er:

Adresse: Lien 79, 5057 Bergen

E-mail: post@time2staff.com

Telefon: +47 55603131

Organisationsnr .: 924543450 moms

For eventuelle spørgsmål, du måtte have om vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på post@time2staff.com

1. Hvorfor indsamler vi personlige oplysninger, og hvilken slags information indsamler vi:

For at håndtere vores kunde- og medarbejderforhold generelt og for at opfylde vores kunders og medarbejderes forpligtelser, har Time2Staff brug for oplysninger om dig i din rolle som kundekontaktperson eller bruger af produkter eller tjenester. Formålet med at behandle disse personoplysninger er:

For medarbejdere:

a) Opret de nødvendige kontaktoplysninger for at kommunikere med personale, der arbejder gennem vores platform.

b) Kunne betale løn.

c) Tilbyde job.

d) Forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Time2Staff-websteder.

e) Udbyde relevante kurser.

f) Vi bruger vores Facebook-side til informationsdeling. Henvendelser der kommer via Messenger henviser vi til relevante afdelinger og personer i Infodoc. Personoplysninger registreret på Facebook overføres uden for EU/EØS. Se Facebooks fortrolighedserklæring for mere information: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g) Rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Time2Staff.

h) Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med de førnævnte formål i litra (a) til (n) skyldes primært, at Time2Staff har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger fra et forretningsmæssigt perspektiv på en måde som vi mener ikke krænker dit privatliv, deres rettigheder eller friheder. Vi har betragtet det som den behandling, der er nødvendig for, at vi kan hjælpe dig med det, du undrer dig over, og for at tilbyde skræddersyede og fremragende ydelser og produkter til dig. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at opfylde en aftale med dig. Behandling af personoplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Time2Staff sker på baggrund af det samtykke, du har givet.

For kunder:

a) Tilbyd ekstra personale.

b) Forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Time2Staff-websteder.

c) Udsende nyhedsbreve og give oplysninger om vores forretning.

d) Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med de førnævnte formål i litra (a) til (n) skyldes primært, at Time2Staff har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger ud fra et forretningsmæssigt perspektiv på en måde som vi mener ikke krænker dit privatliv, deres rettigheder eller friheder. Vi har betragtet det som den behandling, der er nødvendig for, at vi kan hjælpe dig med det, du undrer dig over, og for at tilbyde skræddersyede og fremragende ydelser og produkter til dig. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at opfylde en aftale med dig. Behandling af personoplysninger ved rekruttering til nye stillinger hos kunder hos Time2Staff sker på baggrund af det samtykke, du har givet.

e) Behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden økonomisk opfølgning.

f) Forberede og udføre salgsprocesser med kunder.

2. Personlige oplysninger modtaget fra andre

Vi indsamler de fleste personlige data direkte fra dig. Nogle gange indsamler vi oplysninger fra andre kilder.

I henhold til persondataloven og artikel 14 i den europæiske databeskyttelsesforordning (privatlivsforordningen) skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra andre. Hvis vi har dine kontaktoplysninger tilgængelige, sender vi disse oplysninger direkte til dig. Ellers vil oplysningerne kun fremgå af denne fortrolighedserklæring.

Kategorier af personlige data

Når vi modtager personoplysninger fra andre, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, titel, funktion, e-mailadresse og telefonnummer. For medarbejdere indsamler vi også personnumre og kontonumre, der udelukkende bruges til udbetaling af løn.

3. Videregivelse af personlige oplysninger til andre

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig eller et retsgrundlag, der pålægger os at videregive oplysningerne.

4. Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for det formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Det betyder for eksempel, at de personoplysninger, som vi behandler på baggrund af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. De personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af aftalen, er opfyldt. Vi gemmer dine kontaktoplysninger, så længe vi anser det for interessant for dig at modtage oplysninger fra os.

5. Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig i henhold til privatlivsloven og privatlivspolitikken.

Adgangsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt visse yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at slette

I særlige tilfælde har du ret til at slette personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til behandlingsbegrænsning

I nogle tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du i fremtiden har ret til begrænset behandling, må vi kun behandle oplysningerne - undtagen for opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at fastslå, håndhæve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en person eller vigtig offentlighed interesse.

Ret til at gøre indsigelse

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål.

dataportabilitet

I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt brugbart og maskinlæsbart format, samt at få disse personoplysninger overført fra en controller til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om indholdet af disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no. For at udøve dine rettigheder skal du sende en e-mail til post@time2staff.com og forklare dine ønsker vedrørende de personlige oplysninger, vi har gemt om dig. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Vi kan bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi tillader os at udøve dine rettigheder over for os. Det gør vi for at sikre, at vi kun giver adgang til dine personlige oplysninger til dig – og ikke nogen, der hævder at være dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger med os tilbage, uden at dette berører lovligheden af en behandling baseret på samtykke forud for tilbagetrækningen. Den nemmeste måde at gøre dette på er at sende en e-mail til post@time2staff.com.

6. Klager

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt dine rettigheder efter persondataloven, har du ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed. Dette gøres ved at sende en klage til Datatilsynet, kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.no.

7. Ændringer

Hvis der sker en ændring i vores tjenester eller ændringer i reglerne om behandling af personoplysninger, kan det medføre en ændring af de her afgivne oplysninger. Opdateret information om dette bør altid være let tilgængelig på vores hjemmeside. Som databehandler behandler Time2Staff personoplysninger i henhold til vores databehandleraftale.

bottom of page