top of page
Time2Staff

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w Time2Staff AS

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej/aplikacji mobilnej i/lub kontaktujesz się z nami jako pracownik lub klient, lub poprzez inne ogólne zapytania, Time2Staff będzie przetwarzać Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz zatem informacje o gromadzonych danych osobowych, dlaczego to robimy oraz o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, gdy jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie. Odpowiedzialnym za przetwarzanie przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Time2Staff AS przez dyrektora generalnego Kristoffer Hagenes. Dane kontaktowe dla nas to:

Adres: Lien 79, 5057 Bergen

E-mail: post@time2staff.com

Telefon: +47 55603131

Nr organizacji: 924543450 VAT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem post@time2staff.com

1. Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie informacje zbieramy:

Aby ogólnie zarządzać naszymi relacjami z klientami i pracownikami oraz aby wypełniać zobowiązania naszych klientów i pracowników, Time2Staff potrzebuje informacji o Tobie w roli osoby kontaktowej z klientem lub użytkownika produktów lub usług. Celem przetwarzania tych danych osobowych jest:

Dla pracowników:

a) Utwórz niezbędne dane kontaktowe, aby komunikować się z personelem pracującym za pośrednictwem naszej platformy.

b) Być w stanie wypłacić wynagrodzenie.

c) Oferty pracy.

d) Poprawa i rozwój jakości, funkcjonalności i doświadczenia użytkownika naszych produktów, usług i stron internetowych Time2Staff.

e) Oferuj odpowiednie kursy.

f) Korzystamy z naszej strony na Facebooku do udostępniania informacji. Zapytania przychodzące przez Messengera kierujemy do odpowiednich działów i osób w Infodoc. Dane osobowe zarejestrowane na Facebooku są przekazywane poza UE/EOG. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g) Rekrutacja na nowe stanowiska u klientów Time2Staff.

h) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z wyżej wymienionymi celami z podpunktów (a) do (n) jest przede wszystkim fakt, że Time2Staff ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych z perspektywy biznesowej w sposób które naszym zdaniem nie naruszają Twojej prywatności ich praw lub wolności. Uznaliśmy to za zabieg, który jest nam niezbędny, aby pomóc Ci w tym, nad czym się zastanawiasz i zaoferować Ci spersonalizowane i doskonałe usługi i produkty. W niektórych przypadkach konieczne będzie również wypełnienie umowy z Tobą. Przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji na nowe stanowiska u klientów Time2Staff odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dla klientów:

a) Zaoferuj dodatkowy personel.

b) Poprawić i rozwinąć jakość, funkcjonalność i doświadczenie użytkownika naszych produktów, usług i stron internetowych Time2Staff.

c) Wysyłaj biuletyny i dostarczaj informacje o naszej działalności.

d) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z wyżej wymienionymi celami podpunktów (a) do (n) wynika przede wszystkim z faktu, że Time2Staff ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych z perspektywy biznesowej w sposób które naszym zdaniem nie naruszają Twojej prywatności ich praw lub wolności. Uznaliśmy to za zabieg, który jest nam niezbędny, aby pomóc Ci w tym, nad czym się zastanawiasz i zaoferować Ci spersonalizowane i doskonałe usługi i produkty. W niektórych przypadkach konieczne będzie również wypełnienie umowy z Tobą. Przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji na nowe stanowiska u klientów Time2Staff odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

e) Przetwarzanie zamówień, fakturowanie, płatności i inne finansowe działania następcze.

f) Przygotowanie i realizacja procesów sprzedażowych z klientami.

2. Dane osobowe otrzymane od innych osób

Większość danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Ciebie. Czasami zbieramy informacje z innych źródeł.

Zgodnie z Ustawą o Danych Osobowych i art. 14 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Prywatności (Rozporządzenie o Prywatności) dostarczymy Ci szereg informacji, gdy otrzymamy dane osobowe od innych. Jeśli posiadamy Twoje dane kontaktowe, prześlemy je bezpośrednio do Ciebie. W przeciwnym razie informacje pojawią się tylko w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kategorie danych osobowych

Gdy otrzymujemy dane osobowe od innych osób, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych o Tobie: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, adres e-mail i numer telefonu. Dla pracowników zbieramy również numery PESEL oraz numery kont, które służą wyłącznie do wypłaty wynagrodzeń.

3. Ujawnianie danych osobowych innym osobom

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym osobom, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego ujawnienia. Przykładami takiej podstawy będzie zazwyczaj umowa z Tobą lub podstawa prawna, która wymaga od nas ujawnienia informacji.

4. Czas przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe u nas tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Oznacza to na przykład, że dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody. Dane osobowe, które przetwarzamy w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, są usuwane, gdy umowa zostanie wykonana i wszystkie zobowiązania wynikające z umowy zostaną spełnione. Przechowujemy Twoje dane kontaktowe tak długo, jak uznamy, że otrzymywanie od nas informacji jest dla Ciebie interesujące.

5. Twoje prawa, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe

Masz szereg praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o prywatności i Polityką prywatności.

Prawo dostępu

Masz prawo uzyskać wgląd w informacje, które przetwarzamy o Tobie, a także pewne dodatkowe informacje.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych informacji o sobie.

Prawo do usunięcia

W szczególnych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych przed czasem naszego zwykłego ogólnego usunięcia.

Prawo do ograniczenia leczenia

W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przyszłości, jeśli masz prawo do ograniczonego traktowania, musimy przetwarzać informacje - z wyjątkiem przechowywania - tylko za twoją zgodą lub w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony osoby lub ważnego społeczeństwa odsetki.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu lub zgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego.

przenoszenie danych

W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, ogólnie użytecznym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także do przesyłania tych danych osobowych od jednego administratora do drugiego bez przeszkód.

Więcej informacji na temat treści tych praw można znaleźć na stronie internetowej Duńskiej Agencji Ochrony Danych: www.datatilsynet.no. Aby skorzystać ze swoich praw, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres post@time2staff.com wyjaśniając swoje życzenia dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. Odpowiemy na Twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości lub podanie dodatkowych informacji przed umożliwieniem nam skorzystania z Twoich praw wobec nas. Robimy to, aby zapewnić dostęp do Twoich danych osobowych tylko Tobie – a nie komuś, kto twierdzi, że jest Tobą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest wysłanie e-maila na adres post@time2staff.com.

6. Reklamacje

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy Twoich praw wynikających z ustawy o danych osobowych, masz prawo odwołać się do odpowiedniego organu nadzorczego. Odbywa się to poprzez przesłanie skargi do Inspektoratu Danych, dane kontaktowe dostępne są na stronie www.datatilsynet.no.

7. Zmiany

W przypadku zmiany naszych usług lub zmian zasad przetwarzania danych osobowych, może to skutkować zmianą podanych tutaj informacji. Aktualne informacje na ten temat powinny być zawsze łatwo dostępne na naszej stronie internetowej. Jako podmiot przetwarzający dane, Time2Staff przetwarza dane osobowe zgodnie z naszą umową na przetwarzanie danych.

bottom of page